کد ارسال و دریافت پیامک


کیت توسعه نرم‌افزار یا SDK ، مجموعه ای از توابع و کتابخانه‌های کامپایل شده‌ای است که برای آسان کردن برنامه‌نویسی در اختیار توسعه دهندگان قرار می‌ گیرد.
شرکت کاوه نگار بعد از انتشار وب سرویس اس ام اس REST و SOAP اقدام به تولید SDK برای زبان های برنامه نویسی محبوب نمود تا گسترش دهندگان نرم افزار بتوانند به راحتی با افزودن یک کتابخانه به پروژه خود از سرویس کاوه نگار در هر پروژه ها استفاده نمایند.

نکته کد ارسال پیامک کاوه نگار بر مبنای وب سرویس پیامک REST می باشد، بنابراین در صورت تمایل به دریافت جزئیات بیشتر می توانید به مستندات وب سرویس REST مراجعه نمائید.

توابع موجود در SDK شامل ارسال پیامک سریع ، ارسال پیامک گروهی ، دریافت وضعیت پیامک های ارسال ،ارسال کد اعتبارسنجی پیامک و تماس تلفنی، واکشی پیامک های دریافتی و گزارشات مربوط به میزان ارسال و دریافت پیامک می باشد .

برای ارائه مشکلات و یا پیشنهادات خود در رابطه با SDK می توانید از طریق ایمیل support@kavenegar.com آن را به ما منتقل کنید و یا از طریق یک Push Request در کانال گیت هاب ما را مطلع نمائید .

در صورتی که در گیت هاب حساب کاربری دارید خوشحال میشویم کاوه نگار را دنبال نمائید.


کد ارسال و دریافت پیامک در سی شارپ و VB.NET


برای استفاده از SDK کاوه نگار در زبان های دات نت کافی است فایل DLL دانلود شده را به بخش Refrence های پروژه اضافه نمایید.

نکته : در صورتی که در اجرای هر کدام از متدها مشکلی وجود داشته باشد ، یک Exception ارسال می شود ، که شما می توانید با استفاده از آن خطا موجود را شناسایی کنید.
ApiException : به این معنی است که ارتباط با وب سرویس امکان پذیر بوده و خطایی از آن دریافت کرده است ( لیست خطاها به همراه توضیحات )
HttpException : به این معنی است که مشکلی در برقراری ارتباط با سرویس کاوه نگار وجود دارد.


DotNET Framework v4.0 کتابخانه مورد نظر برای دات نت فریم ورک نسخه 4 به بالا

DotNET Framework v2.0 کتابخانه مورد نظر برای دات نت فریم ورک نسخه 2

نمونه کد نمونه کد ارسال پیامک مورد نظر شامل مثالی هایی برای ارسال ساده و گروهی و دریافت وضعیت و دریافت پیامک می باشد

ارسال پیامک در سی شارپ
try
{
	Kavenegar.KavenegarApi api = new Kavenegar.KavenegarApi("Your Api Key");
	var res = api.Send("3000123432", "09360462966", "خدمات پیام کوتاه کاوه نگار");
	foreach (SendResult r in res)
       {
	 Console.Write("r.Messageid.ToString()"); //Collect MessageId(s) and store them
       }
}
catch (Kavenegar.Exceptions.ApiException ex) 
{
	// در صورتی که خروجی وب سرویس 200 نباشد این خطارخ می دهد.
	Console.Write("Message : " + ex.Message);
}
catch (Kavenegar.Exceptions.HttpException ex) 
{
	// در زمانی که مشکلی در برقرای ارتباط با وب سرویس وجود داشته باشد این خطا رخ می دهد
	Console.Write("Message : " + ex.Message);
}

ارسال پیامک در VB.NET
Try
	Dim api As New Kavenegar.KavenegarApi("Your Api Key")
	Dim resut As Kavenegar.Models.SendResult = api.Send("3000324325", "09360462966", "خدمات پیام کوتاه کاوه نگار")
Catch ex As Kavenegar.Exceptions.ApiException
	// در صورتی که خروجی وب سرویس 200 نباشد این خطارخ می دهد.
	Console.WriteLine("Message : " & ex.Message)
Catch ex As Kavenegar.Exceptions.HttpCodeException
	// در زمانی که مشکلی در برقرای ارتباط با وب سرویس وجود داشته باشد این خطا رخ می دهد
	Console.WriteLine("Message : " & ex.Message)
End Try

کد ارسال پیامک درPHP


برای استفاده از SDK کاوه نگار در زبان PHP کافیست فایل فشرده که حاوی کدهای ارسال و دریافت پیامک می باشد را دانلود و از حالت فشرده خارج نموده و در کنار کدهای خود قرار دهید.
ضمنا Include SDK کاوه نگار را در قسمتی که میخواهید توابع را فراخوانی کنید فراموش نشود

نکته : در صورتی که در اجرای هر کدام از متدها مشکلی وجود داشته باشد ، یک Exception ارسال می شود ، که شما می توانید با استفاده از آن خطا موجود را شناسایی کنید تا پیام مناسبی به کاربر نمایش دهید
ApiException : به این معنی است که ارتباط با وب سرویس امکان پذیر بوده ولی خطایی در احرای متد وجود داشته ( لیست خطاها به همراه توضیحات )
HttpException : به این معنی است که مشکلی در برقراری ارتباط با سرویس کاوه نگار وجود دارد.
شما به عنوان برنامه نویس و توسعه دهنده وظیفه قرار دادن کد مناسب با سیستم خود را در این کلاس دارید
برای مثال شما مایل هستید بعد از ایجاد خطا, متن و اطلاعات پشته خطا در فایلی ذخیره و سپس پیام مناسب به کلاینت نمایش داده شود.


دریافت PHP SDK نمونه کد PHP

ارسال پیامک در PHP
<?php

try
{	
	require("/Kavenegar/KavenegarApi.php");
	$api = new KavenegarApi(" { Your Api Key } ");
	$result = $api->send("30006703323323","09360462966","خدمات پیام کوتاه کاوه نگار");
	echo print_r($result);
}
catch(ApiException $ex)
{
	echo $e->errorMessage();
}
catch(HttpException $ex)
{
	echo $e->errorMessage();
}

?>

ارسال پیامک در Java


برای استفاده از SDK کاوه نگار در زبان جاوا یا پلتفرم Android کافی است که فایل jar را دانلود کرده و به بخش کتابخانه های پروژه اضافه کنید.

نکته : در صورتی که در اجرای هر کدام از متدها مشکلی وجود داشته باشد ، یک Exception ارسال می شود ، که شما می توانید با استفاده از آن خطا موجود را شناسایی کنید.
ApiException : به این معنی است که ارتباط با وب سرویس امکان پذیر بوده و خطایی از آن دریافت کرده است ( لیست خطاها به همراه توضیحات )
HttpException : به این معنی است که مشکلی در برقراری ارتباط با سرویس کاوه نگار وجود دارد.


دریافت Java SDK نمونه کد Java

ارسال پیامک در Java
try
{
	Kavenegar.KavenegarApi api = new Kavenegar.KavenegarApi("{ Your Api Key }");
	api.Send("3000123432", "09360462966", "خدمات پیام کوتاه کاوه نگار");
}
catch (Kavenegar.Exceptions.ApiException ex) 
{
	// در صورتی که خروجی وب سرویس 200 نباشد این خطارخ می دهد.
	System.out.print("Message : " + ex.Message);
}
catch (Kavenegar.Exceptions.HttpException ex) 
{
	// در زمانی که مشکلی در برقرای ارتباط با وب سرویس وجود داشته باشد این خطا رخ می دهد
	System.out.print("Message : " + ex.Message);
}

ارسال پیامک در Delphi


با توجه آنکه Parser ساختار Json در دلفی نسخه 2011 به بالا وجود دارد استفاده از SDK در نسخه های 2011 و بالاتر توصیه میشود در صورتی که شما از نسخه های پایین تر استفاده می کنید توصیه میشود از راهنمای SOAP استفاده نمایید.

ارسال پیامک در دلفی

برای استفاده از SDK کاوه نگار در زبان دلفی ، کافی است که فایل مورد نظر را را دانلود کرده و به بخش کتابخانه های پروژه اضافه کنید.

توجه : این نسخه از SDK برای دلفی 2011 و بالاتر مناسب می باشد , در صورتی که شما از نسخه های پائین تر استفاده می کنید
لطفا به صفحه راهنمای SOAP مراجعه نمائید تا نسخه مناسب با دلفی 6 و 7 را دریافت کنید.


دریافت Delphi SDK دریافت نمونه کد Delphi

ارسال پیامک در NodeJSدریافت Nodejs SDK نمونه کد Nodejs

ارسال پیامک در NodeJS
var Kavenegar = require('kavenegar');
var api = Kavenegar.KavenegarApi({
  apikey: 'your apikey here'
});
api.Send({
    message: "خدمات پیام کوتاه کاوه نگار",
    sender: "10004346",
    receptor: "09123456789,09367891011"
  },
  function(response, status) {
    console.log(response);
    console.log(status);
  });

ارسال پیامک درPythonدریافت Python SDK نمونه کد Python

ارسال پیامک در Python
from kavenegar import *
try:
  api = KavenegarAPI('Your APIKey')
  params = {
    'sender': '',#optinal
    'receptor': '',#multiple mobile number, split by comma
    'message': '',
  } 
  response = api.sms_send(params)
  print(response)
except APIException as e: 
  print(e)
except HTTPException as e: 
  print(e)

ارسال پیامک درRubyدریافت Ruby SDK نمونه کد Ruby

ارسال پیامک در Ruby
client=KaveRestApi::SendSimple.new({
    receptor: '09127105568', # can be array ['09127105568','09123456789'] < = 3000 
    message: 'hello my freinds'
    #optional arguments
    # ,sender: 'XXXXXXXXX'
    # ,date: (Date.today + 90)
    # ,type: 0 read this table http://kavenegar.com/rest.html#result-msgmode
    # ,localid: SomeModel.id
})

if client.valid?
  response = client.call
else
  flash[:error]=client.errors.full_messages # is array
  .
  .
end

if response.valid?
  # anything ....
else
  response.full_message_errors # is string 
end

ارسال پیامک در Androidدریافت Android SDK نمونه کد Android

ارسال پیامک در Android
package com.kavenegar.sdk.android.sample;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

import com.example.meysam.mytest.R;
import com.kavenegar.sdk.KavenegarApi;
import com.kavenegar.sdk.excepctions.ApiException;
import com.kavenegar.sdk.excepctions.HttpException;
import com.kavenegar.sdk.models.SendResult;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    final EditText etApiKey,etSender,etReceptor,etmessage;

    Button btnSend=(Button) findViewById(R.id.btnSend);
    etApiKey=(EditText) findViewById(R.id.editText);
    etSender=(EditText) findViewById(R.id.editText2);
    etReceptor=(EditText) findViewById(R.id.editText3);
    etmessage=(EditText) findViewById(R.id.editText4);

    btnSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        new Thread(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            try {
              KavenegarApi api = new KavenegarApi(etApiKey.getText().toString());
              SendResult Result = api.send(etSender.getText().toString(), etReceptor.getText().toString(), etmessage.getText().toString());
            } catch (HttpException ex) { // در صورتی که خروجی وب سرویس 200 نباشد این خطارخ می دهد.
              System.out.print("HttpException : " + ex.getMessage());
            } catch (ApiException ex) { // در صورتی که خروجی وب سرویس 200 نباشد این خطارخ می دهد.
              System.out.print("ApiException : " + ex.getMessage());
            }
          }
        }).start();
      }
    });  }
}

کد ارسال پیامک درCURL


 curl -XPOST http://api.kavenegar.com/v1/{API-KEY}/sms/send.json \
	--data-urlencode "receptor=09121234567" \
	--data-urlencode "sender=30006703323323" \
	--data-urlencode "message=خدمات پیام کوتاه کاوه نگار" \


کاوه نگار در Github

در صورتی که پیشنهاد و نظری در مورد تغییرات نمونه کد ها داشتید خوشحال میشویم از طریق Push Request گیت هاب مارا مطلع نمایید Kavenegar Github

^