راهنمای وب سرویس پیام کوتاه SOAP


واسط موجود بر مبنای متد دسترسی SOAP بر روی پروتکل HTTP و HTTPS طراحی و پیاده سازی شده است که یکی از انواع وب سرویس های نسبتا سنتی برای ارتباط بین نرم افزارها می باشد که از آن در جهت برقراری ارتباط با سرور کاوه نگار برای ارسال و دریافت پیامک استفاده شده است .
لینک مطلق نسخه اول این وب سرویس :

لینک WSDL :

مستندات


برای استفاده از وب سرویس مورد نظر کافیست لینک آن را در بخش Refrences IDE مورد نظر خود وارد نمایید .
شرح کامل متدها و مفاهیم مربوط به پیام کوتاه در فایل مستندات ذکر شده است .
دانلود مستندات


نمونه کد ارسال پیامک


دانلود نمونه کد ارسال پیامک در زبان های برنامه نویسی مختلف برای کار با وب سرویس SOAP کاوه نگار :


توضیحات در نمونه کد دلفی


در صورتی که شما با دلفی 6 یا 7 کار می کنید توصیه می شود از روش SOAP برای ارسال و دریافت پیامک استفاده نمائید.


^